Winn Hotel Group -på väg mot digital förträfflighet!

AAEAAQAAAAAAAATjAAAAJDZjMjlmNjBjLTZhMTEtNDI2My04OGI2LWQ1YmRmMzE4NGE5MA.jpg

I en värld där det digitala blir mer komplicerat finns det en större efterfrågan från företagare att förstå denna komplexa digitala värld för att kunna driva verksamheten framåt.
Detta är vad vi på Rezidor för närvarande arbetar med tillsammans med Winn Hotel Groups marknadsavdelning och deras Park Inn och Radisson Blu hotell. Det är en process som kommer att ta månader att uppnå, och som har en stadig uppåtlärande kurva för alla berörda parter.

 

Innan vi når fram finns det ett behov av att beskriva nyckelkomponenter som måste vara närvarande när det gäller att bli framgångsrik inom det digitala ekosystemet. Vi behöver ha tydliga definitioner av vad som handlar om e-handel och vad förväntningarna är.  Vi behöver ha gemensamma mål på hur vi kommer dit. Det är ett nytt arbetssätt mellan Rezidor och Winn hotel Group och vi behöver också förstå kompetensen som redan finns i organisationen.

Så varför vill vi göra det här?

Vi har skapat en modell som beskriver ett tydligt sätt att arbeta och samarbeta mellan Rezidors e-commerce team och Winnhotellens E-commerce team.

Genom detta vill vi eliminera o-koordinerade insatser samt skapa ansvar och öppenhet i hela teamet.
Detta uppnår vi genom utbildning och en unik samarbetsmodell som anger klara möjligheter och hot och översätter dessa till handlingar och riktningar för hela teamet.

Allt ovan är en facilitator så att vi höjer Winn Hotel Groups online- och datastyrda organisation och genom denna driva verksamheten framåt i en digital ålder.

Det kräver fullt engagemang och vi har stöd hela vägen från ledning till utförare inom organisationen.

Vi kommer att behöva  anpassa vår kultur och det kommer leda till många goda effekter för oss båda och stärka både individerna och samarbetet mellan våra organisationer.

Det är en lärande process och det är det viktigt att alla involverade har samma önskan att söka svar på obesvarade frågor och därigenom bli ansvariga för egenutveckling så att vi går från att vara bra till att vara fantastiska! Så driver vi Digital excellens framåt!

 

Martin R Jakobsen
E-commerce manager Nordics
Rezidor Hotel Group

 

Jobbar du redan på Winn Hotel Group AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor